Voor een duurzame organisatie en hoge medewerkerstevredenheid

SOTI™️

SOTI™️ is door Centrum voor zelfsturing ontwikkelde manier om duurzaam te organiseren en richting te geven aan het invoeren van meer zelfsturing in organisaties.

Op deze en onderliggende pagina's vind je alle informatie om jouw organisatie zelfsturend te maken en welke voordelen dat voor jou en je medewerkers oplevert.

SOTI
DE PIRAMIDE VAN TEVREDENHEID

Tevredenheid van medewerkers als uitgangspunt

Veel organisaties zijn op zoek naar manieren om:

  • De productiviteit te verhogen;
  • Meer creativiteit in de organisatie te krijgen;
  • Meer collegialiteit in de organisatie te krijgen;
  • Het ziekteverzuim te verminderen;
  • Het verloop van medewerkers te verlagen;

Allemaal onderwerpen die enorm belangrijk zijn en waar ontzettend veel geld aan uitgegeven wordt. Het mooie is dat dit allemaal 'bijproducten' zijn wanneer je een hoge medewerkerstevredenheid nastreeft. Dat kun je doen wanneer de basis goed staat.

Piramide van tevredenheid
TEVREDENHEID BEGINT MET EEN GOEDE BASIS

De 4 lagen van de piramide

Duidelijkheid

Duidelijkheid ontstaat op strategisch niveau. Waar gaat de organisatie naartoe? Wie zijn de klanten? Wat is het doel van de organisatie? Door deze kaders te schetsen ontstaan grenzen die duidelijkheid bieden.

Zekerheid

Wanneer het duidelijk is waar de organisatie voor staat ontstaat er meer zekerheid. Denk aan bijvoorbeeld de verkeersregels. Omdat het duidelijk is wat de afspraken zijn, kun jij je zeker door het verkeer bewegen.

Vertrouwen

Vanuit zekerheid straalt vertrouwen. Teams worden hierdoor geholpen binnen de kaders zelf beslissingen te nemen. Ze weten wat wel en wat niet besloten mag en kan worden. Die beslissingen geven je vertrouwen dat je waarde toevoegt.

Betrokkenheid

Vertrouwen dat wat je doet echt waarde toevoegt, maakt dat je een hogere mate van betrokkenheid ervaart. Je voelt je zeker en maakt beslissingen die echte waarde toevoegen. De organisatie voelt steeds meer als 'jouw' organisatie.

HOE DIT PAST

De piramide en SOTI™️

De piramide van tevredenheid past perfect bij SOTI™️. De individuele niveaus van SOTI™️ en de individuele lagen van de piramide zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Lees hiernaast per stap hoe deze passen.

undraw_thought_process_re_om58 (1)
DUIDELIJKHEID

Strategisch niveau

Duidelijkheid moet er op alle niveaus in de organisatie zijn. Duidelijkheid wordt daarom op strategisch niveau vastgelegd.

Meer informatie

ZEKERHEID

Organisatorisch niveau

Zekerheid bieden gebeurt op organisatorisch niveau. Vastleggen wat de grenzen zijn en het maken van afspraken.

Meer informatie

VERTROUWEN

Team niveau

Vertrouwen ontstaat op team niveau, de plek waar medewerkers nou met elkaar samenwerken.

Meer informatie

BETROKKENHEID

Individueel niveau

Betrokkenheid ontstaat bij de medewerkers zelf. Hoe meer vertrouwen er in het team ontstaat, hoe hoger de betrokkenheid zal zijn.

Meer informatie

EENVOUD, DAAR HOUDEN WE VAN

We maken het niet moeilijker dan het is

Laat hier jouw telefoonnummer achter en we bellen je zo spoedig mogelijk terug!

Bel me terug!