Zelfsturing is niet makkelijk, daarom bieden wij hulp

Support is on the way
HET KLINKT ZO EENVOUDIG

Bij zelfsturing gaan mijn medewerkers zelf aan de slag

Dat klinkt zo ontzettend goed. De praktijk is vaak wat weerbarstiger. Natuurijk gaan ze zelf aan de slag, maar vaak gaat dat goed tot er iets onverwachts gebeurt. Een tegenslag, een verandering en we schieten terug in ons oude gedrag.

Centrum voor zelfsturing heeft een breed arsenaal aan hulpmiddelen waarmee we jou kunnen helpen het oude gedrag te voorkomen en het nieuwe te omarmen. Nieuwsgierig?

undraw_team_re_0bfe
GELIJKWAARDIGHEID ALS BASIS

De 4 principes voor zelfsturing

1. Consentvorming

"Niemand heeft overwegend bezwaar tegen besluitvorming". Per onderwerp waarover we beslissen houden we 3 rondes. Beleidsvormend, meningsvormend en besluitvormend.

2. Kringproces

Alles werkt samen vanuit kringprocessen waarbij 3 kenmerken altijd aanwezig zijn: leidinggeven aan het proces, uitvoeren van acties en meten van het resultaat in relatie tot wat er vooraf als beleid is afgesproken.

3. Dubbele koppeling

Binnen de organisatie wordt er, naast de leidinggevende, 1 of meerdere personen uit de groep gekozen die in het beleidsvormende orgaan (of kring) namens de groep meet of de beleidsvormende voorstellen uitvoerbaar gaan zijn.

4. Verkiezingen o.b.v. consent

Personen worden op basis van consent gekozen als vertegenwoordiger van de groep. Deze consent verkiezing gebeurt op basis van positieve argumenten waarom juist deze persoon geschikt is voor deze rol.

Waarmee kunnen we jou helpen?

Laat ons weten waar jij tegenaan loopt, wij helpen je graag verder met jouw zelfsturingsvraagstukken. 
Bel naar 0317 794 516 of vul het formulier hieronder in.